KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Bu iletiyi alan veya herhangi bir şekilde bu iletiye erişen kişiler iletinin içeriğinin ve eklerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) kapsamında muhafaza edilmesinden sorumlu olacaktır. Muhatabı olsun veya olmasın iletiyi alan kişi/kişiler ileti içeriğinde veya ekinde yer alan kişisel verileri, işlenmesindeki hukuki zemin ortadan kalktığı andan itibaren derhal silmekle yükümlüdür. Söz konusu verilerin aktarılması veya silinmesi de dahil olmak üzere veriler üzerinde gerçekleşen her türlü eylemin başta 6698 sayılı Kanun olmak üzere yürürlükteki yasal mevzuata uygun şekilde gerçekleşmesi için her türlü teknik ve idari tedbirin alınması gerekmektedir.
Bu ileti ve ekleri; hak sahipleri tarafından korunan, gizlilik arz eden bilgiler içerebilir ve sadece iletide gönderildiği belirtilen kişi/kişiler veya kuruluşlara özeldir. Muhatabı olmamanıza rağmen bu iletinin tarafınıza ulaşmış olması halinde gizlilik yükümlülüğüne uymak tarafınız için de söz konusu olup bu durumda göndereni derhal uyarmanız ve ileti ve eklerini derhal sisteminizden silmeniz rica edilmektedir. Bu e-postanın muhatabı değilseniz, VENÜS ULUSLARARASI PAZARLAMA LTD. ŞTİ.’nin onayı olmaksızın bu iletinin ve eklerinin okunması, kopyalanması, üzerinde değişiklik yapılması, üçüncü kişilere açıklanması, ifşa edilmesi ve yönlendirilmesi kesinlikle yasaktır. İleti ve eklerinde yer alan bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği ve güncelliği konusunda gönderenin ya da VENÜS ULUSLARARASI PAZARLAMA LTD. ŞTİ.’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
VENÜS ULUSLARARASI PAZARLAMA LTD. ŞTİ. bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu iletideki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve VENÜS ULUSLARARASI PAZARLAMA LTD. ŞTİ.’nin görüşlerini yansıtmayabilir VENÜS ULUSLARARASI PAZARLAMA LTD. ŞTİ. iletinin ve eklerinin size değişikliğe uğrayarak veya geç ulaşmasından, bütünlüğünün ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. İletinin muhatap dışında herhangi bir alıcıya gönderilmiş olması hak sahiplerinin haklarından feragat ettikleri anlamına gelmez.